werk 2011 tot 2020

 
 
 
 

                               Onderstaande afbeeldingen is werk van 2011 tot 2020 van Leo Martens en Mariette Groeneveld.                                                               Het zijn sculpturen en functionele vormen uitgevoerd in porselein of een mengsel van porselein en steengoed
 
 
 
 
                             
 
           Serie porseleinen bekers in              Porseleinen schaaltje met mat glz. buiten          Porseleinen stiekeltjes deksel doosje
           diverse reductie glazuren               en Chun glazuur aan binnen kant, 1300°.           met tenmoku glazuur, 1300°.
           gestookt op 1300°.
 
 
 
 
                                                                      
          
           Porseleinen schaaltje met sang de                          Deksel doosje in celadon               Porseleinen schaaltje in tenmoku
           boeuf en celadon glazuur, 1300°.                             glazuur, 1300°, porselein.               en celadon glazuur, 1300°
 
 
                             
 
 
 
                           
            
            Porseleinen deksel doosje in sang          Porseleinen schaaltje mat glazuur               Porseleinen d.doosje met mat
            de boeuf glazuur, 1300°                           buiten, celadon binnen, 1300°                    blauwe glazuur, 1300°
 
        
 
 
 
 
 
                                   
 
             Porseleinen schaaltje met mat                   Tenmoku deksel schaaltje in                   Porseleinen schaaltje met celadon
             glazuur buiten en celadon binnen.           porselein, met rode deco, 1300°            en sang de boeuf glazuur, 1300°
 
 
           
 
                                                                                                                                    

             Porseleinen sculptuur van in elkaar                    Hetzelfde sculptuur                             Sculptuur van in elkaar grijpende
             grijpende verbindingen in verschil-                    vanuit andere hoek.                           porseleinen plaatjes in diverse
             lende reductie glazuren, 1300°                                                                                         reductie glazuren.
 
 
 
           
 
                                                         
 
 
             Sculptuur  steengoed/porselein                                         Sculptuur     porselein en steengoed
             31 x 39 cm.                                                                            %2 x 50x 60 cm.                                       
   
 
 
    
                                                      
             Paneel van porselein en steengoed                Paneel, pors./steeng.               Suiker potje en melk kannetje in
             met verschillende reductie glazuren                reductie glazuren, 1300º.         porselein, reductie, 1300º .           
             gestookt op 1300º.
 
 
 
           
 
                           
          
           Porseleinen bekers, reductie stook, 1300º             Porseleinen schaaltje, reductie stook, 1300 graden.
 
 
 
 
                              
          
 
            Hetzelfde schaaltje, rechtop staand.            Schaaltje, mat/koper/reductie glazuur         Deksel doosje, tenmoku
                                                                                        binnen Chun glazuur, 1300 graden.               glazuur, porselein, 1300º.
 
 
            
 
                                                               
 
          
             Schaaltje, porselein, cobalt                           Melk kannetje, porselein,                          ,Deksel doosje porselein/steengoed
             glazuur, reductie 1300º                                   reductie, 1300°                                           'reductie 1300 graden, 10 x 15 cm.
 
           
 
                                                           
 
 
             Vaassculptuur, pors.                   Vaassculptuur, pors.              Vaassculptuur, pors.              Vaassculptuur, pors.
             steengoed, h. 35cm                   steengoed, h.37 cm              steengoed, h. 60 cm             steengoed, h.35 cm
             reductie, 1300°                            reductie, 1300°                       reductie, 1300°                       reductie, 1300°
      
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
            Pieken piek, 35 cm,                           Vaas, 13 cm, reductie                  Schaaltje, 12 x 7 cm, reductie porselein/
            reductie, porselein/                           porselein/steengoed.                   steengoed.
            steengoed.
 

 
          
 
                                             
   
            Pieken piek, 35 cm,                         Bekers, h. 8 cm, reductie, porselein/steengoed.                Vaas, 24 cm, reductie.
 
 

            reductie, steeng./pors.
 
 
 
 
                                                                  
 
             Vaas, 24 cm, reductie.                      Vaas, 14 cm, reductie.                     Bekers, h. 8 cm, reductie, porselein/steengoed.
 
 
 

 
 
                                                          
 
             Sculptuur, 61 cm,                            Sculptuur, 60 cm,                            Sculptuur H. 38 cm Br. 46 cm
             porselein/steengoed.                     porselein/steengoed.                     porselein en steengoed.
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
              Porselein sculptuur 35 x 27 cm.                                         Porselein sculptuur  20 x 20 cm.   
                              
 
 
 
 
 
                                             
 
                               Porselein sculptuur, 27x35 cm.                                      Porselein sculptuur, 30x 40 cm.